www.ihr.no Om oss To. 24. sep. 2020
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Hanne Davidsen, ordfører i Nesna

leder (2018 - 2019)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:
 
 
 
Ungdomstilbud
 
Kulturkortet
 
 
Møteplan:
 
Møteplan 2018

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd

 

Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana.

 

Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode). Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet. Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.

 

I rådet møter hver deltakerkommune med to representanter valgt av og blant medlemmene i kommunestyret, hvorav den ene er ordføreren. I tillegg møter administrasjonssjefene (rådmennene) fra de deltakende kommuner.

 

Rådet avholder minst et møte hvert kvartal hvorav ett av møtene skal være et strategimøte. Ellers kan rådet innkalles etter behov.

 

Rådet har et fast sekretariat. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative oppgavene for rådet og arbeidsutvalget. Dette omfatter også økonomistyring og regnskap 

 

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland