www.ihr.no Møter Fr. 15. des. 2017
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Carl-Einar Isachsen, ordfører i Lurøy

leder (2016 - 2017)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:

 

 
 
Ungdomstilbud

 

Kulturkortet

 

 

Neste Møte:

AU-1.september 2017

Regionrådsmøte 22. sept 2017

 

 


MØTE I REGIONRÅDET
Tid: Fredag 24. november 2017
Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana
Tidsramme: kl. 09.00 – 15.00SAKSLISTE

 

Ordfører I Rana, Geir Waage, informerer om viktige utfordringer for Rana Kommune

 

 

R-sak 43/17 Muntlige orienteringer
- Interreg E12-Atlantica og Interreg REGINA
- Avinor Nordområdestrategi
-
R-sak 44/17 Referat og orienteringssaker.

- Referat fra regionrådsmøtet 22. september
- Referat Jernbaneforum Nord - Nye vedtekter
- Referat - felles ordførermøte i Mosjøen
- Prosjekt ved HelseNord – Attføring
- Helsesøsterutdanning i Nordland
- Protokoll OSO-Helgeland (NY)

R-sak 45/17 Fylkestingets samling 03.12.17

- Fylkestingets saksliste

 

R-sak 46/17 Tilbudsstruktur videregående skole

- Fylkesrådets innstilling - inkl vedlegg

R-sak 47/17 Bustneslia – framdriftsstrategi.
- Skisse for strategi - Bustneslia
- Presentasjon brukt i forrige runde

R-sak 48/17 Næringsvennlig region
- Notat fra 1.linje nettverket (næringsansvarlige i kommunene)

R-sak 49/17 Regionutvikling - IHR. (Strategier for Indre Helgeland Regionråd)


R-sak 50/17 Ordførermøte

R-sak 51/17 Innkomne saker / Uttalelser / Eventuelt /


R-sak 52/17 Valg av leder/nestleder i IHR for 2018 - 2020

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland