www.ihr.no Møter Fr. 20. okt. 2017
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Carl-Einar Isachsen, ordfører i Lurøy

leder (2016 - 2017)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:

 

 
 
Ungdomstilbud

 

Kulturkortet

 

 

Neste Møte:

AU-1.september 2017

Regionrådsmøte 22. sept 2017

 

 MØTE I REGIONRÅDET
Dag: 22. september 2017
Sted: «Havblikk» konferansesenter, Nesna Kommune
Møtetid: kl.09.00 – 15.00
SAKSLISTE

Kort orientering om "Havblikk".
Nesna Kommune orienterer om aktuelle tema for kommunen.

R-sak 32/17 Muntlige orienteringer
a. Kommunplanarbeid – Rana sin samfunnsplan v/ Jan Erik Furunes
b. Byregionprosjektet - oppsummering og utfordringer v/Ole Petter Rundhaug

c. Felles regionbygging mellom Helgeland (NO) – Västerbotten (SE) – Österbotten (FI)
d. Utviklingssamarbeid på Helgeland v/ sekretariatsleder

e. Situasjonen i HAF etter konkursen i RenoNorden


R-sak 33/17 Referat og orienteringssaker.
a. Regionrådsmøte 8 -9. juni 2017
b. AU-møte 01.09.17
c. Nordland fylkes kulturpris

d. Kommuneplanens samfunnsdel - Rana Kommune
e. Nye båt- og fergeruter - fylkesrådets innstilling.

f.  Ny anbudskonkuranse - Hurtigruta.


R-sak 34/17 Fylkestingets saker - oktobertinget

                        - Saksliste

R-sak 35/17 Fv-12 Bustneslia.
                        - Vegvesnest forprosjekt - presentasjon

                        - Handlingsstrategi


R-sak 36/17 «Byregionprosjektet» - avslutning av prosjektfasen
                      - Notat fra prosjektleder


R-sak 37/17 Vitalisering og omorganisering av IHR

R-sak 38/17 Budsjett 2018 - IHR

R-sak 39/17 Saker til felles ordførermøte for Helgeland 23 og 24 oktober

R-sak 40/17 Forslag til endring av jordlova inkl. forskrift – Høring.
                        - Høringsnotat
                        - Fylkersådets innstilling
R-sak 41/17 Innspill fra råmannsmøtet.

R-sak 42/17 Andre saker / Eventuelt

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland