www.ihr.no Møter Lø. 19. aug. 2017
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Carl-Einar Isachsen, ordfører i Lurøy

leder (2016 - 2017)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:

 

 
 
Ungdomstilbud

 

Kulturkortet

 

 

Neste Møte:

 

 

 

Møter

Regionrådsmøte 8-9. juni 2017  - Lovund Hotell

- hele saksmappa (.pdf)

 

Sakene - med vedlegg!

- kjøreplan

 

R-sak 22/17 Referat og orienteringssaker.
a. Regionrådsmøte
b. AU-møte
c. Fylkestingets saksliste - møte 12. juni i Sandnessjøen
d. Presentasjon til møtet med fylkesrådet.
e. Fremdrift «Kystplan Helgeland»
f. Tilsvar "kystplan Helgeland"


R-sak 23/17 Fylkestingets behandling - Transportplan Nordland

 - saksutredning

- saken hos NFK

R-sak 24/17 Utredning av «Nytt båt- og fergekart» - høring

- saksutredning

- høringsbrev

- utredningen "nytt båt- og fergekart"

R-sak 25/17 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat – uttalelse budsjett 2018

- saksutredning

- budsjettforslag fra IHKUS

R-sak 26/17 Helgelandssykehuset 2025 –høring av planprogram

- saksutredning

- høringsbrev

R-sak 27/17 Organisering av Nordisk samarbeid «E12 Atlantica» - EGTC

- saksutredning

- EGTC

- kvarkenrådets presentasjonR-sak 28/17 Regional landbruksplan for Nordland - høring

- saksutredning

- høringsbrev

- forslag til planprogram

R-sak 29/17 Valg av representant til politirådet

- saksutredning

- brev fra politimesteren

- brev om politikontakt-ordningen (dat. 0606)


R-sak 30/17 Innspill fra råmannsmøtet. 

- saksutredning

-

R-sak 30/17 Andre saker / Eventuelt

- Ny sak mottatt 06.juni:
NFK - Oppdatering/oppnevning av representant/vara til Vannregionutvalget

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland