www.ihr.no Møter To. 24. sep. 2020
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Hanne Davidsen, ordfører i Nesna

leder (2018 - 2019)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:
 
 
 
Ungdomstilbud
 
Kulturkortet
 
 
Møteplan:
 
Møteplan 2018

 

 

 

MØTE I REGIONRÅDET (utvidet regionrådsmøte)

 

   Tid: Fredag 16.februar 2018
   Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana
   Tidsramme: kl. 09.00 – 14.00

 

SAKSLISTE
Orientering og drøfting

1.) Fv.12 «Bustneslia» - oppfølging av anbefalingene fra Statens Vegvesen
    - Gjennomgang av status fram til i dag v/sekretariatsleder
    - Fylkesrådets forslag til oppfølging v/fylkesråd Svein Eggesvik
    - Kommunenes medvirkning og forventning til framdrift. v/ ordfører i Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna.
    - Oppsummering v/Hanne Davidsen (leder IHR) Arne Langset (sekretariatsleder)

2.) Bærekraftig reiseliv på Helgeland
    - Presentasjon av prosjekt og strategi v/Torbjørn Traaslett, Helgeland Reiseliv
    - Debatt og innspill fra kommunene.


Regionrådssaker

R-sak 01/18 Referat og orienteringssaker.

    a) Referat fra regionrådsmøtet 24.november 2017
    b) Referat fra AU 02.02.18
    c) Avinor Nordområdestrategi – høringsuttalelse
    d) Nordland Fylkeskommune – forslag til «Nordområdestrategi» (strateginotat) (handlingsplan)
    e) «Nye oppgaver til fylkeskommunene» - høring på rapport fra ekspertutvalg.
    f) «Fremtidskonferansen Helgeland 2030» - invitasjon
    g) Slutkonferensen för E12 Atlantica Transportpåmelding  program (her)   
    h) GeoNor - konferansen.  Invitasjon

R-sak 02/18 Fv.12 Bustneslia - oppfølging

R-sak 03/18 Fylkestinget 26.-28.februar
     - Øvrige saker og ev. møter med komiteer og grupper.

R-sak 04/18 Felles innsats for gode opplevelser og bærekraftig turisme.
     - Innspill fra Rana

R-sak 05/18 Innspill fra rådmannsmøtet 15.02.18

R-sak 06/18 Innkomne saker

    -  Kystplan Helgeland - finansiering av siste del.  v/ Carl-Einar Isachsen, Lurøy

 

R-sak 07/18 Uttalelser / Eventuelt /

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland