www.ihr.no Aktuelt To. 24. sep. 2020
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Hanne Davidsen, ordfører i Nesna

leder (2018 - 2019)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:
 
 
 
Ungdomstilbud
 
Kulturkortet
 
 
Møteplan:
 
Møteplan 2018

 

 

 

Helgelandskonferansen 2013

Fru Haugans Hotell – Mosjøen 16. – 17. April

Indre Helgeland Regionråd - i samarbeid med Helgeland Regionråd og Sør-
Helgeland Regionråd - har gleden av å invitere til Helgelandskonferansen
2013.

Sted: Fru Haugans Hotell i Mosjøen – 16 og 17 april (se program)

Helgelandskonferansen er blitt en årlig tradisjon og en viktig møteplass for
ordførere og øvrige politikere på Helgeland. Vi håper på godt oppmøte av
politikere, rådmenn, næringssjefer m.m. fra alle 18 kommuner på Helgeland.

[15.04.2013] Les mer
Avinor bekrefter Polarsirkelen Lufthavns analyser

 

 

 

Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling deler oppfatningen om at alle flyoperative krav til etablering av en ny regional lufthavn er oppfylt.

 

 

 

 

 

Den nye regionale lufthavnen for Helgeland, på Hauan ved Mo i Rana, blir velegnet til formålet. Med dette menes lav flyoperativ risiko, lang rekkevidde for flyene og høg værmessig tilgjengelighet.

Polarsirkelen Lufthavn er et meget grundig analysert prosjektet. Avinor sin kvalitetssikring bekrefter med dette Polarsirkelen Lufthavnutviklings analyser om at den nye flyplassen innfrir kravene både for rekkevidde for flyene, innflygingsprosedyrer og værmessig tilgjengelighet.

– Disse kravene sjekket vi ut tidlig, fordi de er forutsetninger for å realisere prosjektet. I forkant av møtene med Avinor gjennomførte Norges ledende eksperter en kvalitetssikring av analysene, noe som kun styrket grunnlaget for flyplassen. Det er ikke overraskende at Avinor i dag bekrefter det ekspertene har kommet frem til, men det er gledelig, og styret og administrasjonen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling er meget tilfreds med at ledelsen i Avinor har prioritert dette arbeidet i god tid før forslaget til Nasjonal Transportplan ferdig­stilles. Dette er en merkedag for næringslivet, kommunene og befolkningen på Helgeland. Vi er enda et skritt nærmere byggestart i 2014, med åpning av ny flyplass i 2016 sier leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen.

[11.02.2013] Les mer
Polarsirkelen Lufthavn - Brei støtte til stor flyplass i Nordland Fylkesting

 

 

 

Klar oppslutning om ny flyplass.

 

Fylkestinget i Nordland sluttet seg fredag til fylkesrådets forslag om støtte til bygging av en ny stor flyplass på Hauan i Rana. 45 av 53 representanter stemte for forslaget.

 

Fylkestinget ber også Samferdselsdepartementet om snarest å pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan i Rana.

 

[15.04.2011]
<< Forrige 7-9 av 21 Neste >>
Indre Helgeland Regionråd  

er et samarbeidsorgan for disse seks kommunene: 

 

IHR hadde 37 325 innbyggere pr. 1/4 2017

Samlet befolkning på Helgeland (- Rødøy og Bindal) er 75 918.

 


Hattfjelldal kommune
Innb: 1413
Areal: 2683 km²
Nøkkeltall Etater

Hemnes kommune
Innb: 4534
Areal: 1594 km²

Nøkkeltall Etater

Lurøy kommune
Innb: 1927
Areal: 265 km²

Nøkkeltall Etater


Nesna kommune
Innb: 1860
Areal: 202 km²

Nøkkeltall Etater

Rana kommune

Innb: 26128

Areal: 4463 km²

Nøkkeltall Etater

 

 

 MidtSkandia

 

Kvarkenrådet

 

Blå Vägen - E12

 

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland