www.ihr.no Aktuelt Sø. 25. okt. 2020
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Hanne Davidsen, ordfører i Nesna

leder (2018 - 2019)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:
 
 
 
Ungdomstilbud
 
Kulturkortet
 
 
Møteplan:
 
Møteplan 2018

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd vil ha ilandføring av gass til Skogsøya i Nesna

 

 

Indre Helgeland Regionråd foreslår lokalitet i Nesna: - Langsetvågen/Skogsøya - som regionens felles innspill til Olje- og gassutvalget i Nordland.

 

 NYTT!: Store muligheter
Rapporten "Gassmaks i Nordland" er utarbeidet av ei arbeidsgruppe med ressurspersoner fra industri- og utviklingsmiljøene i Nordland, Norut Narvik, Forskningsrådet og fylkeskommunen

 

Last ned en kortversjon av GassMaks-rapporten her!

 

 

[23.06.2009] Les mer
Regionalt Næringsfond IHR

Nordland fylkeskommune har besluttet
å ikke bevilge midler til de regionale
næringsfondene for 2014.

Opprinnelig har Nordland fylke vedtatt
et program for 4 år – årene 2012 – 2015.
Det gjenstår å se om fylket bevilger
midler til fondene i 2015.

 

Det vil dermed ikke bli utlyst nye midler i 2014.

[20.03.2014]
Regionalt Næringsfond IHR

Indre Helgeland Regionråd og Nordland Fylkeskommune har inngått en avtale om regionalt næringsfond for 2013. Programmets økonomiske ramme for 2013 er på 2,5 mill kr.

Programmet gjelder for aktører og aktiviteteer i kommunene Hattfjelldal, Grane, Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy.

Det åpnes nå for å søke på programmet. Søknader skal sendes elektronisk på eget søknadsskjema til svenn.tovas@ru.no

Søknadene skal i hovedsak være relatert til prosjekter som omhandler:

  • Livskvalitet
  • Livskraftige lokalsamfunn og regioner
  • Verdiskaping


Informasjon om det regionale næringsfondet finner dere på våre nettisder,

- handlingsplan  2013

- søknadsskjema 2013

Søknadsfrist er torsdag 20. juni 2013.

For nærmere opplysninger – kontakt sekretariatet
v/Svenn Tovås,  - Aktiv Næringsservice as
tlf 75 13 53 66/911 22882

 

– eller

sekretariatsleder Arne Langset,

tlf 75 13 63 20/990 07653 –

mail: langset@ihr.no

[05.06.2013]
<< Forrige 4-6 av 21 Neste >>
Indre Helgeland Regionråd  

er et samarbeidsorgan for disse seks kommunene: 

 

IHR hadde 37 325 innbyggere pr. 1/4 2017

Samlet befolkning på Helgeland (- Rødøy og Bindal) er 75 918.

 


Hattfjelldal kommune
Innb: 1413
Areal: 2683 km²
Nøkkeltall Etater

Hemnes kommune
Innb: 4534
Areal: 1594 km²

Nøkkeltall Etater

Lurøy kommune
Innb: 1927
Areal: 265 km²

Nøkkeltall Etater


Nesna kommune
Innb: 1860
Areal: 202 km²

Nøkkeltall Etater

Rana kommune

Innb: 26128

Areal: 4463 km²

Nøkkeltall Etater

 

 

 MidtSkandia

 

Kvarkenrådet

 

Blå Vägen - E12

 

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland