www.ihr.no Aktuelt Fr. 27. nov. 2020
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

Hanne Davidsen, ordfører i Nesna

leder (2018 - 2019)

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

 

IHR på Facebook

 

 

 

Møteplaner:

 

 

 
Høringer / eksterne møter:
 
 
 
Ungdomstilbud
 
Kulturkortet
 
 
Møteplan:
 
Møteplan 2018

 

 

 

Byregionprogrammet

Indre Helgeland Regionråd er prosjekteier for Ranaregionens byregionprosjekt.

[16.08.2017]
Regionrådene i den nye regionalpolitikken - forslag til organisasjonsendringer.

IHR drøfter ny organisasjonsstruktur.

Vurderer ny organisasjonsmodell.

 

Når stortinget nå konkluderer reformprosessene innen kommunesektoren, er det behov for å se på regionrådenes rolle i lys av endringene i den statlige regionalpolitikken.

 

IHR har startet drøftingene om en ny organisasjonsmodell som del av en strategiplan for regionen.  Primært ønsker regionrådet et felles regionråd for hele Helgeland, men har erkjent at dette foreløpig ikke har vært mulig å få til.

I den sammenheng foreslår sekretariatet ei styrking av regionrådets kapasitet for samordning og utviklingsarbeid.

 

[07.06.2017]
Regionale strategier.

 

 

Strategisk plan for regionsamarbeidet (2012-2015) skal styrke det regionale samarbeidet i Indre Helgeland Regionråds område ved å klargjøre og prioritere oppgaver, og synliggjøre for omgivelsene hvilke områder regionrådet ønsker å arbeide med i denne perioden.

 

Regionstrategiene 2012–2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner, og skal måles på om det som besluttes blir gjort. Behandlingen i kommunene bør kunne gi en god anledning til brei politisk drøfting av den enkelte kommunes prioriteringer i det regionale samarbeidet.

 

[29.01.2013]
1-3 av 21 Neste >>
Indre Helgeland Regionråd  

er et samarbeidsorgan for disse seks kommunene: 

 

IHR hadde 37 325 innbyggere pr. 1/4 2017

Samlet befolkning på Helgeland (- Rødøy og Bindal) er 75 918.

 


Hattfjelldal kommune
Innb: 1413
Areal: 2683 km²
Nøkkeltall Etater

Hemnes kommune
Innb: 4534
Areal: 1594 km²

Nøkkeltall Etater

Lurøy kommune
Innb: 1927
Areal: 265 km²

Nøkkeltall Etater


Nesna kommune
Innb: 1860
Areal: 202 km²

Nøkkeltall Etater

Rana kommune

Innb: 26128

Areal: 4463 km²

Nøkkeltall Etater

 

 

 MidtSkandia

 

Kvarkenrådet

 

Blå Vägen - E12

 

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland