www.ihr.no Aktuelt Ti. 30. mai 2017
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

Møteplaner:

Møteplan IHR 2014

 

Høringer / eksterne møter:

 

 
 
Ungdomstilbud

 

Kulturkortet

 

 

Neste Møte:

 

 

 

Regionalt Næringsfond IHR

Nordland fylkeskommune har besluttet
å ikke bevilge midler til de regionale
næringsfondene for 2014.

Opprinnelig har Nordland fylke vedtatt
et program for 4 år – årene 2012 – 2015.
Det gjenstår å se om fylket bevilger
midler til fondene i 2015.

 

Det vil dermed ikke bli utlyst nye midler i 2014.

[20.03.2014]
Regionale strategier.

 

 

Strategisk plan for regionsamarbeidet (2012-2015) skal styrke det regionale samarbeidet i Indre Helgeland Regionråds område ved å klargjøre og prioritere oppgaver, og synliggjøre for omgivelsene hvilke områder regionrådet ønsker å arbeide med i denne perioden.

 

Regionstrategiene 2012–2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner, og skal måles på om det som besluttes blir gjort. Behandlingen i kommunene bør kunne gi en god anledning til brei politisk drøfting av den enkelte kommunes prioriteringer i det regionale samarbeidet.

 

[29.01.2013]
Indre Helgeland Regionråd vil ha ilandføring av gass til Skogsøya i Nesna

 

 

Indre Helgeland Regionråd foreslår lokalitet i Nesna: - Langsetvågen/Skogsøya - som regionens felles innspill til Olje- og gassutvalget i Nordland.

 

 NYTT!: Store muligheter
Rapporten "Gassmaks i Nordland" er utarbeidet av ei arbeidsgruppe med ressurspersoner fra industri- og utviklingsmiljøene i Nordland, Norut Narvik, Forskningsrådet og fylkeskommunen

 

Last ned en kortversjon av GassMaks-rapporten her!

 

 

[23.06.2009] Les mer
1-3 av 19 Neste >>
Indre Helgeland Regionråd  

er et samarbeidsorgan for disse seks kommunene: 

 

IHR har 36 972 innbyggere pr. 1/7 2012

 

Grane kommune
Innb: 1457
Areal: 2017 km²
Nøkkeltall Etater

Hattfjelldal kommune
Innb: 1457
Areal: 2683 km²
Nøkkeltall Etater

Hemnes kommune
Innb: 4598
Areal: 1594 km²

Nøkkeltall Etater

Lurøy kommune
Innb: 1938
Areal: 265 km²

Nøkkeltall Etater


Nesna kommune
Innb: 1821
Areal: 202 km²

Nøkkeltall Etater

Rana kommune

Innb: 25701

Areal: 4463 km²

Nøkkeltall Etater

 

 

 

Blå Vegen - Norge

 

 

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland